• بزرگراه ایت اله اشرفی اصفهانی روبه روی تیراژه خیابان قموشی نبش کوچه هما پلاک 8

درباره شرکت ما

شرکت گروه سروش یاران به عنوان یک بنگاه اقتصادی و صنعتی در اردیبهشت سال ۸۱ توسط گروهی از فعالان و مدیران با تجربه و علاقمند به توسعه کشور فعالیت خود را آغاز کرد.

این شرکت در طول دوران فعالیت خود توانسته است با جلب اعتماد و تعامل سازنده با سهامداران و ذینفعان، نقش موثری در فرایند رشد و توسعه صنعتی کشور ایفاء نماید و به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری خوش نام در اذهان تجلی نماید.

این شرکت عمدتا از مدیران با تجربه ی صنعتی و مهندسی تشکیل گردیده است.

تاریخچه شرکت

۱۳۸۱

تاسیس شرکت

شرکت گروه سروش یاران در سال ۱۳۸۱ توسط جمعی از مدیران با تجربه در عرصه صنعت و اقتصاد و با مأموریت سرمایه گذاری، اداره شرکت ها و ارائه مشاوره و یا خدمات مدیریت به پروژه ها و بنگاه های اقتصادی با سرمایه اولیه سه میلیارد ریال تأسیس و در تاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۸۱ به شماره ۱۸۵۶۷۲ در قالب یک شرکت سهامی خاص، در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت گردید.
۱۳۸۴

تغییر نام

در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۴ طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و همچنین در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ طی شماره ۱۰۸۲۲ در سازمان فرابورس اوراق بهادار تهران ثبت و به تبع آن در تاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۰ اساسنامه جدید شرکت مورد تأیید سازمان فرابورس قرار گرفت و نام شرکت به گروه سرمایه گذاری سروش یاران (سهامی عام)تغییر یافت.
۱۳۹۱

خروج از بورس

در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۱ به استناد بند ۳ صورت جلسه ی مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۱ شورای عالی بورس مبنی بر این که شرکت های سهامی عام با هر سرمایه ای مشروط به این که تعداد سهامداران آنها مساوی یا کمتر از ۳۵ سهامدار باشد از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف می باشند این شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس خارج گردید و نام شرکت به گروه سروش یاران تغییر یافت.