• بزرگراه ایت اله اشرفی اصفهانی روبه روی تیراژه خیابان قموشی نبش کوچه هما پلاک 8

مدیریت

مدیریت و اداره شرکتهای خوش نام و موفق در زمینه صنعت و معدن، نفت و گاز و پتروشیمی،ساختمان،بازرگانی و تجاری،کشاورزی ،خدماتی و پیمانکاری

سرمایه گذاری

مشارکت در سرمایه گذاریهای اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر و علاقمند

بازرگانی

انجام امور بازرگانی و تأمین مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز شرکتها و اشخاص حقیقی

شناسایی سرمایه گذاران

انجام مطالعات توجیه فنی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری و شناسایی و معرفی سرمایه گذاران علاقمند

خدمات خارجی و داخلی

خدمات طراحی و مهندسی ،تأمین و اجرای پروژه ها با رویکرد تأمین منابع مالی از منابع داخلی یا خارجی

خرید و فروش سهام

فعالیت در خصوص خرید و فروش سهام در سازمان بورس اوراق بهادار و ایجاد گواهی سپرد ه ی بانکی و سپرد ه های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای پروژه های ساختمانی با کاربریهای تجاری-اداری-مسکونی